Tìm Kiếm

Tìm thấy 1 bài viết
 
04 tháng 11, 2021 |

RECAP CAFE THỰC CHIẾN SỐ 14: “QUALTRICS - LẮNG NGHE ĐỂ THẤU HIỂU”

Chương trình Cafe thực chiến số 14 với chủ đề “Lắng nghe để thấu hiểu” mang đến câu chuyện về nỗ lực của doanh nghiệp trong việc lắng nghe, thấu hiểu khách hàng thông qua sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ trong thời đại số, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng...
 
 
 
^ Back to Top