Tìm Kiếm

Tìm thấy 1 bài viết
 
21 tháng 12, 2018 |

Micro influencers - Xu hướng lựa chọn Influencers hiệu quả cho doanh nghiệp

Các Makreter đã nhận thấy khi tài khoản vượt quá một kích thước nhất định, tỷ lệ lượt thích và nhận xét cho những người theo dõi cao nhất khi một tài khoản có khoảng 1.000 người theo dõi. Đây chính là cơ sở giải mã lý do Micro-influencer sẽ lên ngôi vào thời gian tới...
 
 
 
^ Back to Top