Sử dụng các công cụ tiếp thị, truyền thông linh hoạt, sáng tạo và chuyên nghiệp đều phải tạo được hiệu ứng đồng nhất cho thương hiệu, có nghĩa là thương hiệu cần phải hiểu rõ về chính mình và thể hiện bản thân nhất quán

 
 
^ Back to Top