Chúng ta đã đi gần hết 2020, một năm khó khăn vì Covid-19. Chứng kiến biến động thị trường cũng là cơ hội để kiểm chứng những cách tiếp thị, truyền thông hiệu quả và đang dẫn đầu trong năm nay. Công nghệ ngày càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong việc thúc đẩy các phương thức bán hàng hữu hiệu và tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng. Vậy, những xu hướng tiếp thị số nào đang dẫn đầu trong năm 2020?

 
 

Hãy cùng chia sẻ để lan tỏa niềm cảm hứng này

 
^ Back to Top